Lékař: MUDr. Adriana Šťastná

             nar. 26.6.1968
 • 1982-1986 Gymnázium Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi
 • 1986-1992 Lékařská fakulta UK v Plzni
 • 1995 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2000 atestace II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2008 atestace v oboru dětská gynekologie
 • 1992 - 2007 gynekologicko-porodnické odd. Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi
 • 2004 - 2007 vedoucí lékařka porodnického oddělení
 • 1999 – 2007 spolupracující lékařka výjezdové skupiny záchranné služby v Mladé Boleslavi
 • 2007 – 2010 gynekologické zařízení Gyn Centrum Praha - Hloubětín
 • 2011 dosud NZZ Adria Gyn, s.r.o.


Monika Málková, zdravotnický asistent

 • pravidelná účast na doškolovacích kurzech a seminářích