Lékař: MUDr. Adriana Šťastná

  • Lékařská fakulta UK v Plzni
  • atestace z gynekologie a porodnictví I. a II. stupně
  • atestace z dětské gynekologie
  • 1992 - 2007 gynekologicko-porodnické odd. Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi /2004 - 2007 vedoucí lékařka porodnického oddělení/
  • 1999 – 2007 spolupracující lékařka výjezdové skupiny záchranné služby v Mladé Boleslavi
  • 2007 – 2010 gynekologické zařízení Gyn Centrum Praha - Hloubětín
  • 2011 pokračující spolupráce s posledně jmenovaným zařízením s možností provádění operačních výkonů v tomto zařízení
  • kontinuální vzdělávání

 

Jana Kučerová, ženská sestra

  • pravidelná účast na doškolovacích kurzech a seminářích