Smlouvy s pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna /111/
  • Vojenská zdravotní pojišťovna /201/
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna /205/
  • Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a pojišť. /207/
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda /209/
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR /211/